کابل های XLR در چهار نوع مختلف تهیه و تولید می شوند این کابل ها از 3 تا 5 پین تشکیل شده اند که کابل XLR3 رایج ترین کابل XLR برای استفاده در استودیو ها می باشد. در کابل های XLR سه زبانه (سه پین)، پین اول مربوط به سیم اتصال به زمین می‌باشد که برای جلوگیری از نویز های ناخواسته تعبیه شده و به سیم Shield که به صورت یک روکش محافظ ، دو سیم دیگر پوشانده شده متصل می‌شوند . پین دوم مربوط به پلاریته مثبت ، و سیم سوم مربوط به پلاریته منفی می باشد.
از کابل های XLR برای انتقال سیگنال های بالانس (Balance) یا Mono استفاده می‌شود و بیشتر در انتقال سیگنال در میکروفن ها کاربرد دارند . برای اتصال میکروفن های Condenser که برای فعال شدن به تغذیه Phantom Power نیاز دارند ، باید از این نوع کابل ها استفاده شود چرا که ورودی فانتوم پاور ها دارای جک های XLR می‌باشد. همچنین از این نوع کابل برای انتقال سیگنال بین Gear هایی که دارای جک های ورودی و خروجی XLR هستند هم استفاده می‌شود.
از دیگر کاربرد های مهم این نوع کابل ها ، می توان به استفاده از آن در مصافت های طولانی (اتصال قطعات از اتاق فرمان به اتاق های دیگر) اشاره کرد.

نمونه یک کابل XLR3 و ساختار آن