هرگونه نرم افزار یا سخت افزاری که به تنهایی و مستقلا امکان کار کردن دارد را استندالون Standalone می گوییم، به عنوان مثال Native Kontakt نسخه ی استندالون داشته که نیازمند برنامه های داو برای اجرا شدن نبوده و به تنهایی می تواند نصب و اجرا گردد.

طراحی استاندالون ها بدین دلیل اهمیت دارد که هنگام اجراهای زنده موسیقی، نیاز به نرم افزار میزبان نباشد و بعضا این نسخه ها دارای ورودی و خروجی های مجزا در بخش Audio Setting خود می باشند و با استفاده از لپتاپ و یک میدی کنترلر به راحتی قابل استفاده هستند.