RMS به معنای ریشه یا جذر میانگین مربعات در ریاضی بوده که مخفف عبارت Root Mean Square است. در شکل طول موج سیگنالهای دیجیتال، میان کف (ساکترین بخش طول موج صوتی) تا بلندترین بخش (یعنی همان 0dB که نقطه پیک یا اوج صدا است)، جایی است که میتوانیم RMS  را بیابیم. که جلوتر این مساله را بیشتر توضیح خواهیم داد. اما RMS که مقدار موثر یا Effect Value نیز نام دارد بدین معنا نیز هست که "یک اسپیکر می تواند حجم گسترده ای از انرژی صوتی را بر مبنای وات در چند لحظه کوتاه ایجاد کند اما به صورت مداوم نمی تواند این فشار را تحمل کرده و قطعا آسیب خواهد دید بنابراین حال اگر بخواهیم معیاری برای سنجش تحمل مداوم کمیت فشار برای تولید انرژی را در آن محاسبه کنیم از واحدی استفاده می کنیم که یک چهارم حداکثر متغیر فشار را برایمان تعیین سازد و آن واحد اندازه گیری کمیتی و حجمی دقیقا RMS می باشد(منبع Pazhava.com)."
در میکس و مستر نیز حتما با این واژه برخورد داشته اید. با فرض اینکه شما ریاضیدان یا مهندس برق نیستید، به زبان ساده اینطور می توان گفت که RMS یافتن یک میانگین در سیگنال است. هر سیگنال صوتی ممتدی، یک نقطه اوج، کف و میانگین دارد. در اشکال طول موجهای صوتی، به نقطه بیشینه (اوج) پیک سیگنال Peak میگوییم که در مقیاس dB (دسیبل) سنجیده شده که در سیگنال های دیجیتال این ماکزیمم در صفر 0dB خواهد بود و اگر از این مقدار بیشتر شود، صدای ما دیستورت یا دچار اعوجاج می شود. میان کف (ساکترین بخش طول موج صوتی) تا بلندترین بخش (یعنی همان 0dB که نقطه پیک یا اوج صدا است)، جایی است که میتوانیم RMS  را بیابیم که در شکل زیر نشان داده شده است. با توجه به ساختار گوش انسان که نمی تواند دقیقا نقاط پیک و صفر (Null) یک طول موج را شنیده و تشخیص دهد و صرفا می توانیم تشخیص دهیم که صدا موزیک بلند یا نرم است، RMS نیز معیاری است که بلندی صدای موزیکمان را مشخص می کند. هرچه RMS به 0dB نزدیک تر می شود، صدای موزیکمان را بلند تر خواهیم شنید. اما توجه داشته باشید که بلندی صدای موزیک در یک کار تخصصی به نام مسترینگ، لزوما بر مبنای RMS نبوده و نیازمند ایجاد تعادل بین Loudness و  Dynamic Range خواهد بود.
پس نتیجه می گیریم که RMS:
1) ارتباطی به کامپرس کردن سیگنال ندارد چرا که RMS میانگین صوتی سیگنال است و کامپرشن با پیک یا اوج های طول موج صوتی سر و کار دارد.
2) اندازه گیری RMS توسط Audio Editor هایی مانند Adobe Audition و یا پک FabFilter و غیره به سادگی نمایش داده می شود و نیاز به محاسبات شما ندارد.
3) در دنیای موسیقی استاندارد خاصی برای موزیک ها در خصوص RMS وجود ندارد و شما با توجه به Dynamic است که Loudness بهینه را در آهنگتان برای مستر پیدا می کنید.
4) RMS با Peak تفاوت داشته و Peak نقطه اوج سیگنال (بلندترین صدا) و RMS  میانگین در طول موج سیگنال دیجیتال است.