هنگامی به دنبال رسیدن به بهترین بلندی یا Loudness صدای موزیکتان در مسترینگ هستید، یکی از مهمترین واژه گان LUFS است. LUFS مخفف عبارت Loudness Units Full Scale است و با LFKS نیز یکسان می باشد. هر یک واحد از LUFS یک dB (دسیبل) خواهد بود. LUFS بعنوان یک استاندارد پخش صوتی ابداع شده است تا صدای درک شده توسط گوش انسان از برنامه ها، موزیک ها و حتی آگهی های بازرگانی متفاوت، بلندی تقریبا یکسان و استانداردی داشته باشد. به این کار نرمالسازی بلندی صدا می گویند تا شنونده مجبور نباشد برای هر برنامه، موزیک یا حتی نمایش تلویزیونی ای، مدام صدا را کم و زیاد کند تا به صدای دلخواه برسد. همانطور که در شکل زیر می بینید قبل از نرمال سازی و استفاده از LUFS صدای تبلیغات تلویزیونی بالاتر از صدای برنامه ی اصلی بوده است.
استانداردهایی به طور مثال برای هر پلتفرم دیجیتال وجود دارد که در جدول زیر به بخشی از آنها اشاره شده است. 


امروزه صنعت موسیقی نیز از این استاندارد استفاده می کند که مشهورترین استفاده کنندگان این استاندارد بلندی صدا، Spotify ، Youtube و iTunes Radio می باشند تا پلی بک با بلندی صدای یکسانی شنیده شود. یعنی اگر شما یک آهنگ جز Jazz که تمامی داینامیک های آن به درستی مستر شده را کنار صدای یک آهنگ داب استپ  Dubstep شلوغ پلوغ کمپرس شده بگذارید، هردو بلندی صدای یکسانی را از Spotify به شما خواهند داد.