منظور از لودنس یا بلندی صدا در فرآیند میکس و مستر، استفاده از شیوه ای است که موزیک شما بنحو صحیحی کمپرس و لیمیت (فشرده و محدودسازی) می شود که نهایتا باعث شده موزیک شما صدای بلند و خوبی برای مخاطب داشته باشد. معیارهایی همچون LUFS و RMS از استانداردهای این مساله می باشد.


ب

البته این کلمه تنها به این معنی استفاده نمی شود. واحد اندازه گیری آن دسیبل است در عکس بالا می توانید نمودار فرکانسی صداهای تولید شده بسته به بلندی صدا و فرکانسی که تولید می کند را مشاهده کنید.