(Low-frequency oscillation (LFO


 یک فرکانس الکترونیکی کمتر از 20 هرتز است که پالسی را به صورت ریتمیک و یا رفت و برگشت ایجاد میکند و برای ایجاد جلوه های صوتی مانند: vibrato tremolo، phasing, Ripple effect و... در سینتی سایزر ها کاربرد فراوانی دارد.

اولین مرحله برای تولید یک صدا در سینتی سایزر استفاده از مدار های نوسان ساز است. در مرحله بعدی نوسان ساز LFO قرار دارد و با فرکانس بسیار پایین خود برای تغییر مولفه اول بدون استفاده از منبع صوتی دیگری وارد عمل می شود. مانند یک اوسیلاتور ساده که انواع امواج sine, sawtooth, triangle or square را تولید می‎کند ، LFO هم می‌تواند هر تعداد از این امواج ها را چه بصورت تعریف شده و چه به صورت تصادفی با هم ترکیب کند و از درهم آمیزی این امواج با صدای اصلی ، پیچیدگی هایی را در آن ایجاد کند که نتیجه با توجه به مقادیر ، فرکانس های سیگنال اصلی ، نوع مدلاسیون و... بسیار متفاوت از یکدیگر هستند.