Render یا Export کردن به معنای ارائه دادن است. بیشتر در فضای رایانه ای در خصوص حوزه های گرافیکی، انیمیشنی، بازیهای رایانه ای، طراحی های معماری، جلوه های بصری سینمایی وغیره استفاده می شود. رندر کردن به معنای مهیا کردن یا ارائه کردن یک تصویر دو بعدی یا سه بعدی از یک نمونه (مدل) توسط برنامه های رایانه ای است. در موسیقی الکترونیک نیز این کار زمانی انجام می شود که موسیقی به اتمام رسیده و نیاز به خروجی با فرمت های دیجیتالی صوتی دارید و به دو روش Process و Real-time انجام می شود. در موسیقی آنالوگ این کار به صورت رکورد بر روی Tape یا VINYL ها انجام می شد که هم اکنون با پیشرفت عرصه دیجیتال و رایانه ای، این کار به ندرت صورت می گیرد.