Drum machine ها با استفاده از Synthesizer و یا Sample های از پیش ضبط شده صداها را تولید میکنند.برخی از Drum machine ها اصوات طبل های مرسوم را تولید میکنند در حالی که برخی دیگر از آنها صدای مصنوعی از طبل تولید میکنند.این دستگاه میتواند ریتم های ساده را مستقیما تولید کند و یا میتوان از Sequencer آن برای برنامه ریزی ریتم های پیچیده استفاده کرد.