سیگنال آنالوگ یک سیگنال پیوسته است که در طول زمان میتواند مقادیر مختلفی به خود بگیرد. اما سیگنال دیجیتال یک سیگنال گسسته است که با توجه به یک فاصله زمانی معین، مقادیر ولتاژ یا جریان در طول زمان اعداد مشخصی اند که بینشان عدد دیگری نیست. بعنوان مثال یک لحظه سیگنال 10 ولت است و لحظه بعدی 5 ولت و لحظه بعد 1 ولت است (نشان دهنده فاصله زمانی و عدم پیوستگی مقدار ولتاژ در سیگنال).
این تبدیل ها توسط کارت صداها Audio Interface انجام می شود و شما میتوانید دیجیتال را به آنالوگ و آنالوگ را به دیجیتال تبدیل کنید. درواقع فرایند شنیدن یک فایل صوتی در هدفون یا باندها یک فرایند تبدیل دیجیتال به آنالوگ است.   

اطلاعات بیشتر:
گفتیم (اینجا راجع به سیگنال آنالوگ مطالعه کنید)که سیگنال آنالوگ یک سیگنال پیوسته است که در طول زمان میتواند مقادیر مختلفی به خود بگیرد. اما سیگنال دیجیتال یک سیگنال گسسته است که با توجه به یک فاصله زمانی معین، مقادیر ولتاژ یا جریان در طول زمان اعداد مشخصی اند که بینشان عدد دیگری نیست. بعنوان مثال یک لحظه سیگنال 10 ولت است و لحظه بعدی 5 ولت و لحظه بعد 1 ولت است (نشان دهنده فاصله زمانی و عدم پیوستگی مقدار ولتاژ در سیگنال). نکته مهم همان نابینهایتی مساله است که یعنی بین این اعداد، هیچ عدد دیگری در این مثال خاص وجود ندارد (گسسته است). در صورتی که سیگنال آنالوگ همیشه یک مقداری دارد.
 

در تصویر بالا مشاهده می کنین که در زمان سیگنال گسسته است. بین 5 و صفر فقط یکی از این دو حالت را بخود میگیرد یعنی یا سیگنال 5 ولت است یا صفر، و هیچ مقداری مابین این دو نیست (بصورت ریاضی یعنی هیچ خط افقی ای در نمودار بین 5 تا صفر مشاهده نمی کنید که بیانگر مقدار باشد در فاصله زمانی مشخصی). برای درک بهتر سیگنال دیجیتال فرض کنید سبد میوه ای دارید که برای پر کردن آن هرازگاهی چند گیلاس در آن می گذارید. بعنوان مثال صبح 10 عدد گیلاس، ظهر 3 عدد، بعد از ظهر 24 عدد و شب 15 عدد گیلاس داخل آن می گذارید. پس شما بصورت گسسته (و نه پیوسته در طول زمان) ظرف میوه را پر کرده اید  و مقادیر گیلاس ها در نمودار بترتیب 10، 3، 24 و 15 را بخود گرفته و عدد 7.5 در آن وجود ندارد‍. در بحث موزیک الکترونیک هم، سیگنال میتواند مثلا 2 ولت به مدت 3 ثانیه بماند و سپس 5 ولت شده و 2 ثانیه بماند و سپس صفر شود و الی آخر.

یک تعریفی از مثال بالا بر می آید سیگنال باینری یا منطقی است که به سیگنال نوسان کننده بین صفر و یک اطلاق می شود. که پایه و اساس شکل گیری دنیای رایانه ای پیرامون ما می باشد. سیگنال منطقی را با ولتاژ نشان می‌دهند، بعنوان مثال 5 ولت را یک منطقی و صفر ولت را صفر منطقی می گویند و بنابراین وقتی رایانه شما میخواهد در یک وی اس تی سینتی سایزر، صدایی را به کارت صدا بفرستد تا شما بشنوید و کد آن صدا 11001001 است می بایست سیگنالی شبیه به شکل زیر را ارسال نماید.