این آزمون در نرم افزارها پس از تست آلفا انجام می شود و به دنبال یافتن سطح رضایت مشتری پس از استفاده از محصول است. سوال اساسی برای کمپانی ها اینجاست که آیا واقعا مشتریان ما محصولمان را دوست دارند؟ همچنین این تست زمانی که 80 تا 90 درصد توسعه محصول پیش رفته است صورت می گیرد.قاعدتا در این مرحله به دنبال یافتن ایرادات کمتری نسبت به نسخه آلفا هستند و عمدتا در این مرحله از توسعه ، از تمامی افرادی که در تست بتا همکاری میکنند درخواست می شود پروژه های مهم تجاری خود را با این نسخه انجام ندهند چرا که احتمال ایرادات ناگهانی و مواجهه با باگهای پنهان در سیستم که منجر به از دست رفتن پروژه شود کماکان وجود دارد.

جالب است بدانید معمولا شرکتها در ارائه نسخه بتا به کاربران بسیار محتاط هستند تا ایده های آنها در نسخه های جدید لو نرود. بعضا تست کنندگان گزینشی انتخاب میشوند یا قرارداد محرمانه نگه داشتن اسرار کمپانی را امضا خواهند کرد. پس از مدتی که ایرادات احتمالی رفع گردید نسخه نهایی منتشر خواهد شد.