بلا در خصوص سیگنال آنالوگ (اینجا) و سیگنال دیجیتال (اینجا) مفصل صحبت کرده ایم. بهترین تفاوت این دو مساله را با بیان مثالی از ساعت تشریح می کنیم. می دانیم ساعت عقربه ای مثال واضحی از آنالوگ و ساعت دیجیتال، دیجیتالی است. در ساعت عقربه ای، گفتن ساعت دقیق بعلت پیوسته بودن در طول زمان، بسیار دشوار است در حالیکه ساعت دقیق را در ساعتهای دیجیتالی حتی تا میلی ثانیه هم می توان بیان کرد.
یکی از معضلات سیگنال آنالوگ گرفتن نویز است که در اصوات بصورت هوم و هیس و در ویدیو بصورت برفک  (اگر یادتان باشد قدیم تر ها، در تلویزیون های با آنتن دریافتی آنالوگ، برفک دیده می شد) مشاهده می کردیم. سیگنال دیجیتال بخاطر ماهیتش، نویز کمتری می گیرد.
نگهداری اطلاعات بصورت آنالوگ، امنیت آن، آسیب پذیری و انعطاف پذیری مدارهای آنالوگ کاملا با مشابه دیجیتالی آن فرق دارد که از بحث ما دور می باشد اما بعنوان مثال امروزه به سادگی سیگنال های دیجیتال را در یک کارت حافظه SD نگهداری می کنند و یا به سادگی رمزگذاری بر روی داده های دیجیتالی انجام می گیرد که همگی استفاده های آن را در کار با رایانه شخصی خود دیده ایم.
ازطرفی سیگنال آنالوگ و دیجیتال را می توان بهم تبدیل کرد. هم یک سری مبدل برای مقاصد مختلف وجود دارد هم در کارهای روزمره با یک سری از این دستگاه ها و مبدل ها آشنایی داریم. بعنوان مثال مبدل تبدیل HDMI به VGA در خود یک مبدل آنالوگ دارد. چرا که VGA سیستم آنالوگ بوده و HDMI یک سیستم دیجیتال است که تلویزیون های امروزی استفاده می شود.