سیگنالها از دستگاهی به دستگاه دیگر انتقال می‌یابند تا اطلاعاتی فرستاده یا دریافت شود. این اطلاعات می‌تواند سیگنال ویدیویی، صوتی یا داده‌های رمزنگاری شده باشد. وقتی راجع به نوسان برق صحبت می‌کنیم، در یک لحظه 220 ولت است، لحظه بعدی 219 و بعد 221 و همینطور در حال نوسان و تغییر در طول زمان است، پس سیگنال را در یک دامنه (مقدار) در طول زمان بیان می کنند. به این سیگنال که در طول زمان مدام در حال نوسان هست و یا مقدار مشخصی در طول زمان دارد، سیگنال آنالوگ می گوییم.

اطلاعات بیشتر:
ما اساسا در یک دنیای آنالوگ زندگی میکنیم. در دنیای پیرامونمان ما با "بینهایت" رنگ برای رنگ آمیزی یک شی (حتی اگر برای چشمان ما تشخیص تفاوت رنگها دشوار باشد)، با بینهایت بو برای استشمام و یا با بینهایت اصوات روبرو هستیم. وجه اشتراک تمامی موارد سیگنالهای آنالوگ فوق ، "احتمالات نامحدود" آنهاست. یعنی ولتاژ آنالوگی که از سوکت برق دیوار اتاق شما خارج می‌شود، بین 220+ و 220- در نوسان است ولی در بین این دو عدد، "بینهایت" عدد وجود دارد که در هر ثانیه مشخص میتواند میزان ولتاژ را به خود بگیرد. در مقابل، سیگنالهای دیجیتال در قلمرو محدود (نه بینهایت) قرار میگیرد، بدین معنا که آنها ارزشهای مشخصی را میتوانند بخود بگیرند، یعنی مثلا عددی مثل 234 یا 123 یا حتی 4 و نه عدد بینهایت. این مساله را جلوتر بیشتر باز میکنیم. برای رسیدن به درک بهتری از آنالوگ و دیجیتال نیاز به دانستن سیگنال داریم. اما سیگنال به چه مفهوم می باشد؟

 

سیگنالها عمدتا از طریق سیم انتقال می یابند ولی انتقال از طریق مولکول‌های هوا، توسط فرکانس رادیویی هم امکان پذیر است. پس با این توضیحات، سیگنال های صوتی، بعنوان مثال از کارت صدای شما به اسپیکر ها انتقال می یابد در حالی که سیگنالهای داده‌ای از طریق هوا بین روتر وایفای و یک گوشی تلفن همراه یا تبلت در حال رد و بدل داده های اینترنتی است.
پس تصور نکنید وقتی صحبت از سیگنال آنالوگ می شود صرفا راجع به برق یا یک دستگاه الکترونیکی صحبت می کنیم. مثالهای دیگری از سیگنالهای آنالوگ همانطوری که در مقدمه هم ذکر شد می‌تواند صدای یک سگ، دمای یک دستگاه، نور یا بوی یک شی و خیلی موارد دیگر باشد. پس به سیگنالی که در هر لحظه از زمان مقداری دارد و در طول زمان هم تغییر مداوم دارد، سیگنال آنالوگ می گوییم. این سیگنال لزوما هم شکل متقارنی ندارد مانند سیگنال ویدیویی زیر:
 

اما سیگنال در واقع اطلاعاتی در مورد یک پدیده است که در مهندسی برق و الکترونیک، کمیتی است که با متغیر زمان تغییر (یا بهتر بگوییم نوسان) میکند و عمدتا ولتاژ (اگر نه جریان) نامیده می‌شود. پس وقتی راجع به سیگنال (چه آنالوگ، چه دیجیتال) صحبت به میان می آید، تصور کنید راجع به ولتاژ صحبت میکنیم که در طول زمان تغییر میکند. با فرض بالا، سیگنالها از دستگاهی به دستگاه دیگر انتقال می‌یابند تا اطلاعاتی را فرستاده یا دریافت شود. این اطلاعات می‌تواند سیگنال ویدیویی، صوتی یا داده‌های رمزنگاری شده باشد. وقتی راجع به نوسان برق صحبت می‌کنیم، در یک لحظه 220 ولت است، لحظه بعدی 219 و بعد 221 و همینطور در حال نوسان و تغییر در طول زمان است، پس سیگنال را در یک دامنه (مقدار) در طول زمان بیان می کنند. به این سیگنال که در طول زمان مدام در حال نوسان هست و یا مقدار مشخصی در طول زمان دارد، سیگنال آنالوگ می گوییم. بهترین مثال از سیگنال آنالوگ مثال سیگنال سینوسی مشهور برق شهری است. فرض کنید با ولتاژ 120 چنین مقادیری را در طول زمان بخود می‌گیرد. یعنی بطور پیوسته این سیگنال آنالوگ با کشیدن خطی موازی محور افقی مقداری در زمان مشخص به شما نشان میدهد.