ای ای ایکس مخفف کلمه ی تعمیم صدای کمپانی اوید یا Avid Audio Extension است. یکی از فرمت های پلاگین های موسیقیایی است که در نرم افزارهای میزبان تولید موسیقی یا DAW ها استفاده می شود. کلا دو دسته فرمت از پلاگین ها داریم:
  • پلتفرم بومی رایانه های شخصی Native PC Platforms که برای ویندوز است. این بستر شامل VST ها و پلاگین‌های AAX یا RTAS که در برنامه Pro-tools استفاده می شود، می باشد.
  • پتلفرم بومی او اس ایکس Native OS X Platforms که برای سیستم عامل مک می باشد. این بستر هم مانند نمونه ویندوزی خود، VST ها، Audio Unit ها و AAX/RTAS را ساپورت می‌کند.