یک فرمت خاص موسیقی رمز نگاری شده از فایلهای مختلف صوتی می باشد که توسط شرکت های AT&T ،Sony ،Fraunhofer IIS ،Nokia و  Dolby Laboratories توسعه یافته و هم اکنون این فرمت های رمز نگاری شده در Apple Music و بسیاری از شرکت های ارائه دهنده موسیقی در حال استفاده است. در واقع یک نسخه بهبود یافته شده فرمت Mp3 است که تمامی رنج های فرکانسی را ساپورت میکند و کیفت های مختلفی نیز دارد . توسعه این تکنولوژی از سال 1990 تا 1997 به طول انجامید و پس از سالها هم اکنون در اکثر پلتفرمهای دیجیتال و شرکت های بزرگ تکنولوژی استفاده می شود.