اخبار دانشنامه
Export & Rendering

مهران عباسی ، ۱۳۹۸/۴/۸ ۰۵:۰۷

Render یا Export کردن به معنای ارائه دادن است. بیشتر در فضای رایانه ای در خصوص حوزه های گرافیکی، انیمیشنی، بازیهای رایا ...

Beta Testing

مهران عباسی ، ۱۳۹۸/۷/۱۱ ۱۷:۰۲

این آزمون در نرم افزارها پس از تست آلفا انجام می شود و به دنبال یافتن سطح رضایت مشتری پس از استفاده از محصول است. سوال ...

Alpha Testing

مهران عباسی ، ۱۳۹۸/۶/۲۲ ۱۰:۵۵

تست های آلفا برای دریافت بازخورد از مشتری در فرآیند توسعه یک محصول تجاری انجام می گیرد. تست آلفا بعنوان اولین آزمون، بر ...

Loudness

مهران عباسی ، ۱۳۹۸/۷/۱۱ ۱۷:۰۲

منظور از لودنس یا بلندی صدا در فرآیند میکس و مستر، استفاده از شیوه ای است که موزیک شما بنحو صحیحی کمپرس و ...

Mastering

مهیار فریادرس ، ۱۳۹۸/۴/۲ ۱۵:۵۲

مستر یا مسترینگ آخرین گام از تولید موسیقی است که المانهای سونیک یک میکس استریو را متعادل کرده و برای بهینه سازی پخش موس ...

Mix

مهیار فریادرس ، ۱۳۹۸/۴/۲ ۱۵:۵۲

میکس یا میکسینگ به معنای تلفیق و ترکیب ترک Track های مستقل موسیقیایی است که منجر به ساختن یک موزیک جدید و زیبا گردد. فر ...