نمایش سطح دوره ها براساس :

دوره های آنلاین

رفع اشکال در شکل موج صدا و ایجاد چسبندگی و یکپارچگی بیشتر در میکسآشنایی با ساختار میکروفون و انواع آنسلفژ و آوازخوانی با متد های روز دنیا180,000 تومان

50