میکس Kick و Bass

نحوه میکس Kick و Bass در یک پروژه الکترونیک

اطلاعات دوره :


زمان دوره

00:31:00

تعداد ویدئو

2


خرید کامل دوره :

محسن تهرانی

محسن تهرانی مهندس میکس، صدابردار و تنظیم کننده. نویسنده و مترجم مقاله و ویدیو آموزشی در سایت بیانت.محسن تهرانی سال های زیادی را مشغول تحقیق و بررسی در مورد اصوات و مهندسی آن و کسب مهارت های میکس و صدابرداری با استاندارد جهانی و مکاتبه با مهندسین میکس خارج و داخل از ایران بوده است و از اساتید او میتوان مهران عباسی ، Chris lord-alge و Andrew Scheps را نام برد.


ویدئوهای مرتبط به این موضوع

روش هایی برای رفع تداخل فرکانسی و برجسته سازی اصواترفع اشکال در شکل موج صدا و ایجاد چسبندگی و یکپارچگی بیشتر در میکسمفهوم اولیه کمپرسور و پارامتر های آنبررسی اجزای تشکیل دهنده و چگونگی عملکرد آن